Generalforsamling 2019

Stenløse


skytteforening


Skydning - en idræt for hele familien


Dagsorden til generalforsamling, vedtægtsændringer og takster kan ses ved tryk på bjælkerne heerunder.Gamle tekster er gennemstreget rød, ny tekst er grøn.

OBS!


Der er kommet nye regler pr. 1.1.2018 for nye og gamle skytter samt foreningens registrering af fremmøde og brug af våben.


Foreningen skal registrer fremmøde, hvilket kan få betydning for pistolskytter som ikke overholder aktivitetskravet eller ønsker SKV til et våben / grovvåben. Vi vil orientere om dette på generalforsamlingen.

  

Stenløse skytteforening - Bækholmvej 27 - 3660 Stenløse - info@stenloseskytteforening.dk