Bestyrelsen

Stenløse

skytteforening

Skydning - en idræt for hele familien

Bestyrelse mv. pr. 15.3.2017

 • Formand: Richard Thers
 • Bestyrelsesmedlem:  Henrik Furdal 
 • Kasserer:  Henriette  K. Hansen
 • Bestyrelsesmedlem: Anne Olsen
 • Bestyrelsemedlem: Michael Zingenberg 
 • Bestyrelsesmedlem: Togo Lundén     
 • Bestyrelsesmedlem:   Kim N. Bay
 • Suppleant: Malik Lunden & Jesper Vies
 • Revisor:    Brian   G. Lind
 • Revisor: Dorte Drews
 • Revisorsuppleant:   Kenneth T. Olsen
 • Fanebærer: Udpeges af bestyrelsen ved behov

Stenløse skytteforening - Bækholmvej 27 - 3660 Stenløse - info@stenloseskytteforening.dk   

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen i Stenløse Skytteforening afholder bestyrelsesmøde 8-10 gange årligt.